Att vara den samarbetspartner inom skärande bearbetning som genom teknisk kompetens, precision, leveranssäkerhet och en modern maskinpark uppfyller uppdragsgivarens krav.

 

Ferrum Metall AB är ett  företag med bred erfarenhet inom skärande metallbearbetning och uppbyggt på fyra, för oss viktiga hörnstenar - erfarenhet, yrkesskicklighet, teknisk kompetens och en modern och ändamålsenlig maskinpark.

I alla tre arbetssfaserna, beredning, produktion och slutkontroll, strävar vi efter att nå det för kunden bästa slutresultatet.

I beredningsfasen arbetar vi uteslutande med CAM-programering och tar således gärna emot ritningsunderlag i diskettform eller e-post.
Våra maskiner är uteslutande CNC-styrda och ger absolut måttsäkerhet och vår kvalitetskontroll utförs med moderna system.
Vi arbetar för att certifieras mot ISO 9002 och redan idag har vi ett flertal godkännanden.

Fortlöpande utbildning och arbetsväxling gör att vår personal stärker kompetensen över hela vårt verksamhetsområde, vilket höjer flexibiliteten och kapacitetsutnyttjandet. Något som direkt kommer våra kunder tillgodo.