Ge oss till exempel dina synpunkter på webbplatsen, våra produkter eller vår organisation. Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag.

Ange kommentarerna i utrymmet nedan:

Berätta hur vi kan kontakta dig:

Namn
E-post
Telefon
Fax
Kontakta mig så snart som möjligt angående det här ärendet.

 
 
 
Ferrum Metall AB
Huskvarnavägen 166B
561 32  HUSKVARNA
 
Telefon 036-14 23 00
Fax 036-13 21 00
E-post Klas Fransson
  Henrik Ahlgren
  Info